تاریخچه
تاریخچه دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول
 
دبستان "هشدار"اولین دبستان تیزهوشان بود که درمنطقه 6 آموزش و پرورش در سال 47-1346 تشکیل گردید.در سال 1347 اداره کل امور کودکان و دانش آموزان استثنایی در وزارت آموزش و پرورش تاسیس گردید.در سال 1348 اولین مدرسه استعدادهای درخشان با نام "مرکز آموزش کودکان تیز هوش" و تحت نظارت اداره کل فوق ،کار خویش را آغاز نمود. قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و براساس اهدافی تعیین شده،سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان جدا از نظام آموزش عمومی کشور در سال 1355 شکل گرفت.این سازمان زیر نظر هیئت امنایی متشکل از چند وزیر آموزش و پرورش،رئیس تلویزیون،رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ...فعالیت میکرد. مرکز آموزشی الوند در میدان آرژانتین اولین مرکزی بود که در قالب این سازمان به این امر اختصاص یافت در فاصله سالهای 55 تا 57 دانش آموزان گزینش شده مناطق مختلف تهران در سه مرکز الوند،تهرانپارس و بریانک مشغول تحصیل شدند.در مراحل بعدی در شهرهای کرمان و مشهد این مدارس تاسیس شدند.در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی 5 مدرسه مختلط در تهران،کرمان و مشهد فعالیت داشتند. قابل ذکر است پس از به ثمر رسیدن انقلاب،در سال 58 این سازمان با دفتر کودکان استثنایی ادغام گردید و چندی بعد مراکز مشهد و کرمان منحل گردیدند. نهایتا در سال 62 در شهر تهران مرکز "فرزانگان" ویژه دانش آموزان دختر و "علامه حلی" ویژه دانش آموزان پسر تاسیس گردید.قبل از تشکیل سمپاد در سال 66 فقط دو مرکزآموزشی با تعداد جمعا 806 دانش آموز از ورودی 62 به بعد وجود داشت. در 14 اردیبهشت ماه سال 66 به درخواست معاون فرهنگی- اجتماعی نخست وزیر هیئت امنای این سازمان با حکم نخست وزیر منصوب گردید.و از آن پس این روز برای سمپادی ها به عنوان روز "استعدادهای درخشان" نامگذاری شد.هیئت امنای این سازمان عبارت بودند از:وزیر آموزش و پرورش،وزیر فرهنگ و آموزش عالی ،رئیس سازمام پژوهش های علمی و صنعتی ،مدیر عامل صدا و سیما ،معاون نخست وزیر و رئیس برنامه و بودجه ،رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان و سه شخصیت علمی کشور آقایان دکتر حسن حبیبی ،حجت االسالم دکتر احمد احمدی و حجت االسالم دکتر جواد اژه ای. در طول سال تحصیلی 67-66 سمپاد جایگاه مستحکمتری پیدا کرد و براساس جمع بندی هیئت امنای سازمان و به درخواست آقای دکتر اژه ای معاون فرهنگی اجتماعی نخست وزیر، از نخست وزیر و با حمایت رئیس جمهور وقت و رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای سازمان ملی استعدادهای درخشان به صورت سازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش اداره گردید.و طی مصوبه ای در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 67 وزیر آموزش و پرورش به ریاست هیئت امنای سازمان و براساس تصویب هیات امنا آقای دکتر جواد اژه ای را علاوه بر عضویت به عنوان شخصیت علمی هیات امنا به ریاست سازمان انتخاب کردند. اولین ساختمان مرکز فرزانگان واقع در خیابان خیابان فلسطین شمالی بود و فضای قدیمی مدرسه شامل 6 کلاس و دو اتاق به عنوان دفتر بود که بتدریج و در طول زمان بازسازی و توسعه یافت در سال 66 ساختمان جدید فرزانگان در کنار ساختمان قبلی افتتاح شد و بخش قدیمی به عنوان آزمایشگاه و آمفی تئاتر و چند کلاس اختصاص یافت.به مدت 11 سال دانش آموزان هر دو مقطع راهنمایی و دبیرستان  با مدیریت سرکار خانم حائری زاده در همین مرکز مشغول به تحصیل بودند اما با تصمیم سازمان مبنی بر افزایش پذیرش در مقطع راهنمایی در سال 73 مرکز راهنمایی فرزانگان تهران به ساختمان در حال ساخت سازمان واقع در بلوار آفریقا منتقل گردید این ساختمان از سال 76 تبدیل به ساختمان مرکزی سمپاد گردید و "پژوهشگاه شهید بهشتی " نام گرفت و مرکز راهنمایی از سال 76 به ساختمان کنونی واقع در بزرگراه کردستان شیراز جنوبی،خیابان 68 غربی به مساحت 2700 متر منتقل گردید.دبیرستان شامل 4 طبقه برای کلاسهای درس هوشمند ، 3 سایت کامپیوتر آزمایشگاههای فیزیک ،شیمی ،زیست کارگاه هنر و کارگاه حرفه و کتابخانه هوشمند میباشد. مدیریت مرکز فرزانگان یک تهران دوره اول در سال 74-73 به مدت یکسال با سرکار خانم منظم در مرکز آفریقا بود. و پس از آن در طی سالهای تحصیلی 75-74 تا 79-78 به مدت 5 سال با سرکار خانم ساده. و پس ازآن به مدت 2 سال با سرکار خانم هویدا و مجددا یکسال با سرکار خانم منظم و 7 سال با سرکار خانم ساکی و مجددا 7 سال با سرکار خانم هویدا و از سال تحصیلی 96-95 تا کنون با سرکار خانم پناهی میباشد. همه ساله دانش آموزانی از این دبیرستان در مسابقات علمی فرهنگی هنری و جهانی موفقیتهایی کسب میکنند.نمایشگاه آفتاب بزرگترین دستاورد علمی پژوهشی دبیرستان میباشد که 19 سال متمادی هر ساله با به نمایش گذاشتن پژوهش های دانش آموزان طی چند روز برگزار میگردد.
دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول