به نام خداوند جان و خرد
 
جشنواره دانش آموزی افرا، با هدف پرورش قدرت حل مسئله و ذهن پرسشگر و همچنین تقویت مهارتهای پژوهشی در راستای پرورش دانش آموزان پژوهش محور با رویکرد رقابتی،
 
توسط دبیرستان فرزانگان یک تهران (دوره اول)  پایه ریزی شده است.
 
این جشنواره، در موضوعات اصلی فلسفه، و جایگاه فلسفه در فناوری، پزشکی و هنر برگزار می شود.
 
دانش آموزان شرکت کننده ابتدا در این سه موضوع آموزش دیده و سپس موضوع خود را با راهنمایی یک دبیر راهنما انتخاب می نمایند و وارد مرحله آموزش مهارتی می گردند. در نهایت خروجی کار آنها توسط داوران کمیته علمی و کمیته آموزش، داوری شده و در روز اختتامیه جوایزی به دانش آموزان برگزیده اعطا خواهد شد.
 
اهداف عمومی جشنواره
آموزش مهارت حل مسئله
آشنایی دانش آموزان با مفاهیم مختلف در حوزه های فلسفه، و کاربرد فلسفه در فناوری، پزشکی و هنر
آموزش مفاهیم جذاب و قابل پژوهش در این حوزه‌ها
آموزش مهارت پرسشگری و تحقیق و پژوهش
 
مراحل اجرایی و برنامه زمان‌بندی جشنواره
۱. ثبت نام شرکت کنندگان از تاریخ ۹ آبان‌ماه الی ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲
۲. افتتاحیه، ۲۳ آبان‌ ماه ۱۴۰۲
۳. آموزش موضوعات در قالب محتوای ویدئویی آفلاین، از ۳۰ آبان‌ماه تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲
۴. آزمون آنلاین موضوعات، ۳ بهمن ۱۴۰۲ ـ مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
۵. شرکت در سه کارگاه آنلاین مهارت‌آموزی محورها، از ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
۶. مهلت ارسال آثار نهایی تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲
۷. دوره طلایی کلاس آنلاین ارایه موثر آثار برای شرکت در جلسه داوری از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸. جلسه دفاع آنلاین آثار،  ۲۲  اسفندماه ۱۴۰۲
۹. داوری آثار تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰. اختتامیه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳