چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
تیم اعزامی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی (محور زبان انگلیسی)
تیم اعزامی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی. برای رزا و ویستای عزیز در این مرحله هم موفقیت آرزومندیم.
انتهای پیام/.