چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰
کسب حکم قهرمانی و مقام دوم در مسابقات استانی شطرنج توسط دانش آموز سونیا رسولی
انتهای پیام/.